cestovni-ruch.czCOT BusinessCOT mediaCZeCOT.infoWMP.czXMLevents

My a Globus

My a Globus

Dvouměsíčník vychází z potřeb oddělení interní komunikace a je určen pracovníkům společnosti Globus ČR, k.s. Přináší zprávy o novinkách a aktuálním dění v celé společnosti i jednotlivých hypermarketech a Baumarktech, zajímavé rozhovory s předními manažery a řediteli provozoven, podrobně rozebírá klíčová témata ovlivňující chod firmy, věnuje se firemnímu vzdělávání a nezapomíná ani na zábavu pro zaměstnance a zaměstnanecké týmové aktivity.

O řetězci Globus

Hypermarkety Globus jsou plnosortimentní obchodní domy, které nabízejí širokou škálu produktů prověřené kvality za dostupné ceny. V našich obchodech najdou zákazníci přibližně 15 000 artiklů v sortimentu potravin a 45 000 artiklů v nepotravinářském zboží. V Baumarktech je možné vybírat z nabídky 30 000 položek výrobků pro kutily, zahrádkáře a pro domácnost. Řetězec Globus klade důraz především na čerstvost a kvalitu nabízených produktů. Specialitou obchodních domů je proto vlastní uzenářská výroba a pekárna se skutečně širokou nabídkou denně čerstvých výrobků. Každý hypermarket má i vlastní restauraci. Hypermarkety Globus a Baumarkty ročně navštíví 35 miliónů návštěvníků.

 

Cílové skupiny a distribuce

Zaměstnanci společnosti Globus a sesterských či dceřiných společností