cestovni-ruch.czCOT BusinessCOT mediaCZeCOT.infoWMP.czXMLevents

Czech Travelogue for China

Czech Travelogue for China

Čínsko/anglický B2B časopis pro zahraniční management v cestovním ruchu

Dobré jméno České republiky a propagace její turistické nabídky jsou hlavní výzvou, se kterou jsou připravovány B2B ročenky Czech Travelogue pro zdrojové trhy incomingu do České republiky. V roce 2016 zpřístupní a zpřehlední naši zemi zahraničním profesionálům v turistickém průmyslu v Číně. Obsah ročenek pomáhá při rozhodování o výběru a skladbě zájezdů do ČR, a je sestavován v souladu s ofi ciální prezentací ČR v zahraničí i se zaměřením veletrhů, na nichž je mj. distribuován. Témata respektují sezónnost v cestovním ruchu, a přinášejí náměty, jak efektivně vystavět nebo inovovat turistický produkt pro cílovou skupinu na základě nabídek českých a moravských regionů, tipů na kulturní akce, reportáží o památkách, ekonomických přehledů hotelového trhu i segmentu kongresové a incentivní turistiky.

Cílové skupiny
• čínští touroperátoři a profesionálové v cestovním ruchu
• vystavovatelé a odborní návštěvníci veletrhů cestovního ruchu v Číně


Distribuce
• adresná jmenovitá distribuce čínským touroperátorům na základě memoranda o spolupráci mezi ČR a Čínou
• distribuce na veletrzích v Číně
• zahraniční zastoupení agentury CzechTourism
• elektronický direct mailing s odkazem na online verzi časopisu na vybrané subjekty

Czech Travelogue for China 2017

Obsah čísla

 • INFORMOVANOST
 • MANIE
 • PŘIPRAVENOST
 • KALEIDOSKOP REGIONŮ
 • LEGENDY
 • NAVIGACE

Vyšlo: 29.8.2017

Harmonogram pro rok 2017

Mediakit ke stažení

Měsíc Uzávěrka Datum vydání
2017 12.06.2017 17.08.2017

Formáty ploch a ceník inzerce

MEDIAKIT KE STAŽENÍ

Plocha Formát Rozměr (mm) Cena
Ceník základních ploch
2/1 1/11/1

210x297

(+ 3 mm na spad)

(2x)

120 000 Kč
1/1 1/1

210 x 297

(+ 3mm na spad)

70 000 Kč
1/2 šířka 1/2 šířka 188 x 134
42 000 Kč
1/2 výška 1/2 výška 92 x 272 42 000 Kč
1/3 výška 1/3 výška 92 x 180
30 000 Kč
60 x 272
30 000 Kč
1/3 šířka 1/3 šířka 188 x 88 30 000 Kč
1/4 1/4 92 x 134
22 000 Kč
188 x 65
22 000 Kč
Ceník zvláštních ploch
Zadní strana obálky 1/1

210x297

(+ 3mm na spad)

115 000 Kč
2. strana obálky 1/1

210x297

(+ 3mm na spad)

90 000 Kč
3. strana obálky 1/1

210x297

(+ 3mm na spad)

80 000 Kč
I. speciální inzertní strana 1/1

210x297

(+ 3mm na spad)

95 000 Kč
II. speciální inzertní strana 1/1

210x297

(+ 3mm na spad)

85 000 Kč
III. speciální inzertní strana 1/1

210x297

(+ 3mm na spad)

85 000 Kč
IV. speciální inzertní strana 1/1

210x297

(+ 3mm na spad)

75 000 Kč

 

Příplatek 10 % za umístění na konkrétní pozici.

Datová média pro dodání podkladů

 • Všechny podklady je nutné dodávat pouze v elektronické podobě.
 • Podklady je možné dodávat pro obě platformy (Mac i PC) na CD a DVD.
 • Bez kontrolního nátisku neodpovídá vydavatelství za výslednou podobu inzerátu.

Hotové podklady – preferujeme:

 • Adobe Acrobat – ve formátu PDF (Adobe Acrobat) v tiskové kvalitě (nastavení Press Optimize nebo komerční tisk, obrázky rozlišení 300 dpi, texty v křivkách). Podklady nelze dále upravovat.
 • U celostran nezapomeňte přidat spad min. 3 mm. U vizitek stačí 2 mm.
 • Velikost zpracovaného inzerátu musí přesně odpovídat rozměru uvedenému v objednávce.

Podklady pro další zpracování

 • Dodání loga
  a) v křivkách Adobe Illustrator a PDF (texty převést do křivek nebo přiložit fonty, barvy CMYK)
  b) v rastru TIFF a JPEG rozlišení 600 dpi (barvy CMYK) Při nedodržení barevnosti CMYK neručí vydavatelství za správnou barevnost loga.
 • Dodání obrázků
  a) ve formátu EPS, TIFF a JPEG v rozlišení min. 304 dpi, barvy CMYK (min. velikost u barevné fotografie JPEG je 315 kB a u TIFF 1,3 MB, jedná se o fotografii velikosti 60x42 mm)
  b) kvalitní fotografie (maximální použití je do 100 % velikosti fotografie)

Při nedodržení zde uvedených technických specifikací budou podklady vráceny k přepracování. Nepoužitelné jsou obrázky a loga ve formátu DOC, GIF, PPT či v nízkém rozlišení. V ceně grafického zpracování jsou zahrnuty 2 korektury. Za každou další korekturu, která bude potřeba z důvodu změny zadání, bude připočítána částka 500 Kč k ceně inzerce.

Mgr. Ivan Pirohanič
project manager
+420 226 257 733
Hana Čermáková
Media Project Manager
+420 226 257 723
Martin Nerad
project manager
+420 226 257 734
Martin Kubelka
project manager
+420 226 257 744
Ing. Libuše Řezníčková
project manager
+420 226 257 732

Máte dotaz?

2016