cestovni-ruch.czCOT BusinessCOT mediaCZeCOT.infoWMP.czXMLevents

BEST for EVENTS in Czech Republic

BEST for EVENTS in Czech Republic

Oficiální kongresový katalog České republiky

Charakteristika titulu

Katalog BEST for EVENTS in Czech Republic navazuje na Czech Convention Catalogue, který vychází 12 let pouze pro zahraniční trhy. Nový katalog má upravený nejen celkový rozsah a představuje to nejlepší z jednotlivých krajů, ale především má výrazně rozšířenou distribuci. Nově katalog cílí na české podnikatele, firmy a instituce. Je inspirativním materiálem a pracovním dokumentem pro všechny, kdo se chystají pořádat nějakou akci – firemní event, konferenci, školení pro své zaměstnance a obchodní partnery. Distribuce i nadále probíhá ve spolupráci s agenturou CzechTourism. Proto je také katalog připravován v česko–anglické mutaci.
Formou katalogových záznamů vybíráme ty nejzajímavější kapacity vhodné pro konference a firemní akce ze všech regionů České republiky. Katalog obsahuje i abecední seznam profesionálních organizátorů kongresů, konferencí a incentivních akcí a jejich dodavatelů. Katalog je členěn podle krajů ČR. Úvod každého oddílu obsahuje informace o regionu a jeho MICE potenciálu. Jednotlivá kongresová a konferenční zařízení jsou uváděna s plnými kontaktními údaji a dalšími charakteristikami (kapacita sálů a salonků, piktogramy služeb apod.).
Vedle bezplatných záznamů mají kongresová a konferenční zařízení, organizátoři i dodavatelé možnost placené inzerce v dále uvedených formátech, která jejich prezentaci učiní ještě atraktivnější a pro čtenáře nepřehlédnutelnou.

Distribuce

1. Jako příloha prosincového vydání časopisu Hospodářské komory – KOMORA. Časopis KOMORA spojuje odborně kvalitní obsah s jedinečnou adresnou distribucí a stává se tak unikátní platformou k cílenému oslovení širokého spektra podnikatelů a státní i veřejné zprávy. Adresná jmenovitá distribuce • Téměř 15 000 firem – členů HK ČR • Vrcholový managementu firem • Jednotlivé kanceláře HK ČR, profesní asociace a oborová sdružení • V.I.P. osobnosti českého společenského a hospodářského života • Všechny ambasády ČR a Česká centra v Evropě, vládní agentury, státní správa


2. Ve spolupráci s agenturou CzechTourism prostřednictvím jejich svých zahraničních zastoupení, na zahraničních veletrzích, workshopech, konferencích zaměřených na kongresovou turistiku, při kandidaturách a inspekčních cestách, akvizičních akcích a propagaci České republiky jako kongresové a incentivní destinace.

 

Náklad: 18 000 ks (tisk)

Periodicita: 1 x ročně

Jazykové mutace: Česko-anglická

 Vydavatel / zadavatel má právo odmítnout uveřejnění inzerce, zejména pokud by svým obsahem či typem inzerovaných služeb poškozovala oprávněné zájmy vydavatele / zadavatele a svým obsahem by mohla poškodit dobré jméno u veřejnosti či u její části a pokud je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a dobrými mravy nejen České republiky, ale kteréhokoliv státu, na jehož území zadavatel provozuje dopravu.

Datová média pro dodání podkladů

 • Všechny podklady je nutné dodávat pouze v elektronické podobě.
 • Podklady je možné dodávat pro obě platformy (Mac i PC) na CD a DVD.
 • Bez kontrolního nátisku neodpovídá vydavatelství za výslednou podobu inzerátu.

Hotové podklady – preferujeme:

 • Adobe Acrobat – ve formátu PDF (Adobe Acrobat) v tiskové kvalitě (nastavení Press Optimize nebo komerční tisk, obrázky rozlišení 300 dpi, texty v křivkách). Podklady nelze dále upravovat.
 • U celostran nezapomeňte přidat spad min. 3 mm. U vizitek stačí 2 mm.
 • Velikost zpracovaného inzerátu musí přesně odpovídat rozměru uvedenému v objednávce.

Podklady pro další zpracování

 • Dodání loga
  a) v křivkách Adobe Illustrator a PDF (texty převést do křivek nebo přiložit fonty, barvy CMYK)
  b) v rastru TIFF a JPEG rozlišení 600 dpi (barvy CMYK) Při nedodržení barevnosti CMYK neručí vydavatelství za správnou barevnost loga.
 • Dodání obrázků
  a) ve formátu EPS, TIFF a JPEG v rozlišení min. 304 dpi, barvy CMYK (min. velikost u barevné fotografie JPEG je 315 kB a u TIFF 1,3 MB, jedná se o fotografii velikosti 60x42 mm)
  b) kvalitní fotografie (maximální použití je do 100 % velikosti fotografie)

Při nedodržení zde uvedených technických specifikací budou podklady vráceny k přepracování. Nepoužitelné jsou obrázky a loga ve formátu DOC, GIF, PPT či v nízkém rozlišení.V ceně grafického zpracování jsou zahrnuty 2 korektury. Za každou další korekturu, která bude potřeba z důvodu změny zadání, bude připočítána částka 500 Kč k ceně inzerce.