cestovni-ruch.czCOT BusinessCOT mediaCZeCOT.infoWMP.czXMLevents

iCOT.cz – špičkový zdroj informací z cestovního ruchu

Na doméně iCOT.cz byla v uplynulých dnech spuštěna nová podoba webových stránek časopisu COT business. Nový web má ambici být nejkomplexnějším zdrojem aktuálních a relevantních B2B informací ze všech sfér cestovního ruchu.

„Webové stránky COT business v novém kabátě již nejsou ‚pouhým‘ elektronickým archivem článků z nejčtenějšího časopisu pro odborníky v cestovním ruchu,“ říká šéfredaktor COT business Petr Manuel Ulrych. „Díky totální rekonstrukci jde nyní v první řadě o zpravodajský web přinášející aktuální původní i agenturní zprávy z dění v tuzemském i zahraničním cestovním ruchu,“ dodává. S ohledem na průřezovost cestovního ruchu a specifické nároky jednotlivých profesních skupin byly informace na webu iCOT.cz roztříděny do příslušných rubrik. Po kliknutí na jednu z hlavních kategorií (incoming, outgoing, horeca&mice, region, studenti a učitelé) v horním menu se uživateli zobrazí obsah filtrovaný právě pro zvolenou cílovou skupinu.

Součástí webu iCOT.cz je také knihovna odborných materiálů, do které budou postupně přibývat konferenční materiály, skripta, výsledky výzkumů a další publikace. Oblíbenou aplikací bude jistě kalendárium přinášející informace o blížících se veletrzích, konferencích, seminářích a dalších akcích zajímavých pro odborníky v cestovním ruchu. O tom, že nová podoba webu u odborné veřejnosti zabodovala, svědčí třeba slova Zuzany Vojtové, předsedkyně Asociace organizací cestovního ruchu. „Časopis COT business je pro mě od prvního setkání významným odborným partnerem, který upozorňuje na nové trendy a situace, nabízí novinky či rozebírá problémy nejrůznějších odvětví cestovního ruchu. Právě v roli destinačních managementů, kdy spolupracujeme s partnery mnoha oborů, jsou pro nás tyto informace velmi přínosné. Je to možná logický vývoj, ale především skvělý počin redakce, že se prostřednictvím webu iCOT.cz rozhodla nabídnout svým partnerům přehledný zdroj zpráv a odborných materiálů s možností zapojení se do aktuálních diskusí,“ říká Zuzana Vojtová.

„Aktuální podoba webu iCOT.cz není rozhodně konečná,“ avizuje další plány vydavatelství C.O.T. media jeho jednatelka Eva Frindtová. „Postupně budou spouštěny další komponenty, jako například personální rubrika s nabídkou pracovních příležitostí v cestovním ruchu,“ vysvětluje. Redakce klade důraz na interaktivitu portálu – již nyní se mohou uživatelé webu zapojit do anket a díky propojení webu s facebookovým profilem www.facebook.com/cotbusiness diskutovat o publikovaných článcích i dalších otázkách. Před spuštěním je také rubrika blog, která dá odborníkům šanci vyjádřit se k aktuální problematice. Portál iCOT.cz, který má po programátorské stránce na starosti společnost World Media Partners, bude v dohledné době prolinkován s dalšími zdroji informací. „Naší ambicí je, aby stránky iCOT.cz byly vždy prvním zdrojem, po kterém intuitivně sáhnou zájemci o odborné informace ze všech sfér turismu,“ dodává Eva Frindtová.