cestovni-ruch.czCOT BusinessCOT mediaCZeCOT.infoWMP.czXMLevents

Manažeři na horské dráze

Existuje přes pět desítek trestných činů, které se mohou dotknout vrcholového managementu firem. Rizika, která jsou s tímto stavem spojena, stejně jako problematika firemní kultury a s ní úzce související motivační programy pro manažery, se před koncem září dopodrobna rozebírala na exkluzivním setkání odborníků, manažerů a decision makerů v Beroun Golf Resortu.

Setkání nazvané Manažeři na horské dráze, které organizovalo vydavatelství C.O.T. media a jehož byl Be the Best spolu s časopisem Komora.cz výlučným mediálním partnerem, položilo před zhruba stovku čelných manažerů jednoznačné otázky: Kdy je odpovědná firma a kdy osobně manažer? Jak redukovat rizika postavená před vaši firmu? A jak se ochránit proti trestnímu stíhání i po odchodu z firmy?

Sám jsem manažerem ve firmě a není mi úplně příjemné, když podnikám jednou nohou v trestněprávním kontextu, druhou nohou v osobní odpovědnosti a ještě spravuji majetek někoho jiného podle jeho instrukcí,“ řekl Daniel Čekal, řídící partner PricewaterhouseCoopers Legal.

Do diskuse se zapojili panelisté z řad vrcholových manažerů. Byli mezi nimi…

Specialista na delikty managementu Jan Vučka informoval v další části setkání o tom, že se při výkonu manažerské funkce mohou dopustit nejméně 50 různých trestných činů, o jejichž existenci většinou nemají ani tušení.

Dalším tématem bylo odměňování managementu v podání Tomáše Návrata a znovu Daniela Čekala. Vyšlo najevo, že mnoho firem vůbec netuší, že správné nastavení manažerského motivačního schématu není vůbec jednoduché. Záleží na tom, jak dlouho chce firma lidi udržet, nakolik je chce motivovat k vyšším výkonům, jak chce řešit otázku nástupnictví, jak předat rodinnou firmu najatým profesionálům.

A protože o peníze jde až v první řadě, věnovaly se dva poslední příspěvky práci s financemi – o  efektivním nakládání s těmi firemními přednášel Petr Drahotský ze Saxo Bank, kdežto o zhodnocování soukromých mluvil Jan Žák z Vltava Fund. Výklad o finanční evoluci od závislosti na bankách až po „samoobsluhu“ tak ukončil konferenci o nástrahách, jež manažerům přináší evoluce společenská a právní.

Protože naléhavé otázky vyžadují jednoznačné odpovědi, byl program setkání, které odborně zaštítila společnost PricewaterhouseCoopers Legal, intenzivní a vyčerpávající. Naštěstí závažnost tématu vyvážil doprovodný program, jehož ozdobou byl i elektromobil Tesla S performance nebo let vrtulníkem.

Hlavními partnery setkání se staly Saxo Bank, Vltava Fund a GrowJOB institute.

Reportáž ze setkání stejně jako ohlasy některých přímých účastníků najdete v podzimním vydání časopisu Be the Best.

Foto: Aleš Funke

Manažeři na horské dráze Manažeři na horské dráze Manažeři na horské dráze Manažeři na horské dráze Manažeři na horské dráze Manažeři na horské dráze Manažeři na horské dráze Manažeři na horské dráze Manažeři na horské dráze Manažeři na horské dráze