cestovni-ruch.czCOT BusinessCOT mediaCZeCOT.infoWMP.czXMLevents

Holiday World Award - Osobnost cestovního ruchu 2012

Prestižní ocenění Osobnost cestovního ruchu - Holiday World Award za rok 2012 převzala dnes na slavnostním zahájení veletrhu Holiday World Mgr. Zuzana Vojtová, ředitelka Centrály cestovního ruchu - Jižní Morava. Zvolila ji porota složená z 24 předních odborníků v cestovním ruchu.

Vyhlášení prestižní ceny Osobnost cestovního ruchu 2012 bylo letos již poosmé nedílnou součástí slavnostního zahájení veletrhu Holiday World. Hlavními garanty a vyhlašovateli soutěže jsou odborné vydavatelství C.O.T. media a společnost Incheba, pořadatel veletrhu Holiday World.

Na nominacích a následném výběru z nominovaných spolupracovala porota složená z 24 předních odborníků v cestovním ruchu. Jedná se především o zástupce oborových profesních sdružení, čelné představitele odborných organizací a zástupce odborných vysokých škol a médií. Mnozí z nich neprezentovali jen svůj osobní názor, ale mínění celého profesního sdružení či instituce, které zastupují.

Prestižní ocenění putuje již podruhé na Moravu

Nominováno bylo 36 kandidátů, kteří dle názoru odborníků svojí prací, přístupem, nápady a nevšedním úsilím napomohli a napomáhají oboru cestovnímu ruchu nad běžný rámec svých pracovních povinností.

„Spektrum nominovaných je velmi široké - najdete tam jak zástupce státní správy či profesních sdružení, tak podnikatele a vedoucí pracovníky z komerční sféry či zástupce školství. Často zmiňovaným hodnocením nominovaných je prosazování partnerství a spolupráce mezi sektory, mezi státní správou a komerční sférou,“ komentuje letošní soutěž Alexander Rozin, generální ředitel Incheby.

Ve druhém kole získali výrazně více hlasů dva z celkového počtu 36 nominovaných:

Václav Novotný, radní hl. m. Prahy pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví, cestovního ruchu a zahraničních vztahů

Zuzana Vojtová, ředitelka Centrály cestovního ruchu - Jižní Morava

 

Nejvíce bodů od poroty získala a

Osobností cestovního ruchu 2012 a držitelem ceny Holiday World Award

se stala:

 Zuzana Vojtová

ředitelka Centrály cestovního ruchu - Jižní Morava

Důvodem jejích četných nominací a následného vítězství ve finále byly tyto argumenty porotců:

- za přístup k problematice cestovního ruchu, osobní nasazení, intenzivní a inspirativní rozvoj cestovního ruchu v turistickém regionu Jižní Morava. Destinační společnost, kterou řídí, patří k těm nejlepším v zemi. Region je hodnocen jako jeden z nejlepších v republice;

- za neustálé prosazování partnerství při rozvoji cestovního ruchu na území celé Moravy. Dokázala jako zástupce veřejného sektoru nastavit intenzivní spolupráci s nejvýznamnějšími hráči cestovního ruchu z privátní sféry;

- za intenzivní činnost při konzultacím legislativních a koncepčních dokumentů jak na národní, tak regionální úrovni;

- za koncepční myšlení při rozvoji cestovního ruchu v Jihomoravském kraji;

- za nezištnost při prosazování dlouhodobých koncepcí rozvoje regionu;

- za prosazení realizace školicích materiálů pro řadové pracovníky v restauračním a hotelovém provozu, čímž dopomohla ke zvyšování úrovně služeb v oboru hotelnictví a gastronomie na území Jihomoravského kraje;

- za aktivní přípravu a organizaci celostátní konference Come and Stay s tematickým zaměřením „Síťování jako princip spolupráce v destinaci“.

„Ve sportovní terminologii by se dalo ocenění Zuzany Vojtové nazvat dámským hattrickem – přestože mezi nominovanými výrazně převládají muži, jako třetí žena v řadě získala ocenění Osobnost cestovního ruchu,“ říká Eva Frindtová, jednatelka vydavatelství C.O.T. media. Připomíná tak skutečnost, že v roce 2010 byla Osobností cestovního ruchu zvolena Jitka Fatková, tehdejší ředitelka Odboru cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, a o rok později Dana Daňová, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy. Podstatné ale je, že za všemi letošními nominovanými stojí velký kus práce pro udržení a rozvoj cestovního ruchu, který je přes veškeré problémy současné doby významným hospodářským odvětvím,“ dodává Eva Frindtová.

Vyhlášení a předání cen se uskutečnilo 7. února 2013 při slavnostním zahájení veletrhu Holiday World za účasti předních politiků a osobností cestovního ruchu. Cenu převzala Zuzana Vojtová z rukou ministra pro místní rozvoj Kamila Jankovského, ministra zemědělství Petra Bendla, jednatelky C.O.T. media Evy Frindtové a generálního ředitele společnosti Incheba Praha Alexandera Rozina.

Mgr. Zuzana Vojtová je od roku 2006 ředitelkou Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava, z. s. p. o. (dále CCRJM). Náplní CCRJM je především marketing a management cestovního ruchu turistického regionu Jižní Morava. Zásadou veškeré činnosti je spolupráce, vytváření sítě partnerů napříč veřejným i soukromým sektorem. Ve vztahu k ROP i OP přeshraniční spolupráce je CCRJM jedním z úspěšných žadatelů. K nejvýznamnějším projektům realizovaným CCRJM v minulých letech patří projekty Kongresová, veletržní a incentivní turistika na jižní Moravě, TOP výletní cíle jižní Moravy, Regionální rezervační systém, Ochutnejte Moravu, Svatojakubská cesta na jižní Moravě a další. Ze zkušenosti Zuzana Vojtová konstatuje, že není umění projekt dobře napsat, ale především správně zrealizovat a udržovat. Od prosince 2010 je předsedkyní Asociace organizací cestovního ruchu, z. s. p. o. Cílem Asociace je podílet se při tvorbě legislativních a hospodářských opatření ve vztahu k cestovnímu ruchu a být dalším významným komunikačním kanálem mezi centrálními institucemi a regiony.

Holiday World Award - Osobnost cestovního ruchu 2012 Holiday World Award - Osobnost cestovního ruchu 2012