cestovni-ruch.czCOT BusinessCOT mediaCZeCOT.infoWMP.czXMLevents

Holiday World Award - Osobnost cestovního ruchu 2011

Ocenění Osobnost cestovního ruchu 2011 míří do regionu

Prestižní ocenění Osobností cestovního ruchu - Holiday World Award za rok 2011 převzala dnes na veletrhu Holiday World PhDr. Dana Daňová, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy. Zvolila ji porota složená z 24 předních odborníků v cestovním ruchu. V osmileté historii této soutěže získává poprvé ocenění zástupce regionu. Hlavními garanty a vyhlašovateli soutěže jsou odborné vydavatelství C.O.T. media a společnost Incheba Praha, pořadatel veletrhu Holiday World.

Zárukou odbornosti a prestiže ocenění je skutečnost, že pozvání do poroty letos přijalo 24 předních odborníků v cestovním ruchu, především zástupců oborových profesních sdružení průřezově celým odvětvím cestovního ruchu, zástupců odborných vysokých škol a médií. Mnozí z nich neprezentovali jen svůj osobní názor, ale mínění celého profesního sdružení či instituce, které zastupují.

Volba Osobnosti cestovního ruchu 2011 byla dvoukolová. V prvním kole nominoval každý člen poroty 3 osoby, o kterých je přesvědčen, že jejich konkrétní čin v roce 2011 nebo dlouhodobá průběžná práce je pro cestovní ruch ČR velkým přínosem.

„Letošní nominace na Osobnost cestovního ruchu 2011 nebyla snadná. V cestovním ruchu v České republice je mnoho lidí, kteří pracují velmi tvrdě a s plnou zodpovědností za své kroky, den co den usilují o každého jednoho klienta, o udržení kvality, přicházejí s novými nápady, potýkají se s nepřízní ekonomického propadu i se sílící mezinárodní konkurencí atd.“, komentuje letošní průběh soutěže Alexander Rozin, generální ředitel Incheby.

Proto také bylo nominováno rekordních 44 lidí, kteří dle názoru odborníků svojí prací, přístupem, nápady a nevšedním úsilím napomohli a napomáhají oboru cestovnímu ruchu nad běžný rámec svých pracovních povinností. (Abecední seznam všech nominovaných včetně uvedených důvodů k jejich nominaci je přílohou této zprávy.)  Pouze tři z nominovaných součtem bodů z prvního kola výrazně převýšili všechny ostatní. Do finále postoupili:

Dana Daňová, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy
Aleš Hozdecký, ředitel odboru cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj ČR
Jan Papež, místopředseda a tiskový mluvčí Asociace cestovních kanceláří ČR, majitel cestovní kanceláře Marco Polo Int.

Z trojice finalistů volili ve druhém kole porotci celkového vítěze tak, že určili své pořadí finalistů. Ze součtu bodů za pořadí pak vzešel absolutní vítěz.  

 Osobností cestovního ruchu 2011 a držitelem ceny Holiday World Award se stala:

Dana Daňová

ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy

 

Důvodem jejích četných nominací a následného vítězství ve finále byly tyto argumenty porotců:

- za příkladný a inspirativní přístup k propagaci Zlínského kraje;

- za vytrvalou a dlouhodobou koncepční činnost na podporu rozvoje cestovního ruchu turistické destinace Východní Morava, která se v loňském roce zúročila např. v největším meziročním nárůstu zahraničních turistů v kraji oproti jiným krajům ČR;

- za příkladnou spolupráci s podnikateli v regionu;

- za úsilí o koordinaci propagace moravských krajů;

- za příkladný rozvoj destinace a naprosto ukázkový destinační management, který by si za vzor měly brát ostatní kraje České republiky;

- za ojedinělý přístup k tvorbě turistického produktu „církevní turistiky“.

 „Jsem velmi ráda, že si poprvé prestižní ocenění Osobnost cestovního ruchu odváží zástupce regionu“, hodnotí letošní výsledek Eva Frindtová, jednatelka vydavatelství C.O.T. media, a dodává: „Svědčí to o tom, že na zviditelnění České republiky na mapě cestovního ruchu se čím dál tím více podílí i regiony. Ostatně např. turistický produkt církevní turistiky Centrály cestovního ruchu Východní Moravy je toho jasným důkazem“.

Vyhlášení a předání cen se uskutečnilo 9. února 2012 při slavnostním zahájení veletrhu Holiday World za účasti předních politiků a osobností cestovního ruchu. Cenu převzala Dana Daňová z rukou Kamila Jankovského, ministra pro místní rozvoj, jednatelky C.O.T. media Evy Frindtové a generálního ředitele společnosti Incheba Praha Alexandera Rozina.

Dana Daňová stála v roce 2007 u přípravy a zahájení činnosti Centrály cestovního ruchu Východní Moravy (CCRVM), vytvářela strategii a rozjezd této destinační společnosti, která svojí činností patří k příkladným v ČR.  Za pětileté období pod vedením Daňové má CCRJM za sebou řadu úspěšných projektů, jejichž výsledkem je vytvoření nových turistických produktů pro domácí cestovní ruch a turisty především z Rakouska, Itálie, Polska a Slovenska, což se již vrací ve zvýšené návštěvnosti kraje.

Pracuje v několika projektových týmech, z nichž některé výrazně přesahují hranice Zlínského kraje (např. Moravská jantarová stezka I. a II.).  Několik let působila jako externí vyučující v oboru PR a marketingu cestovního ruchu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a Univerzitě Palackého v Olomouci. Velmi aktivně se podílela na přípravě zákona o podpoře a řízení cestovního ruchu v ČR.